Styremøte 19.10.2021

Sted: Klubbhuset
Tid: 19.12.2021 kl 18.00

referent: Ole Totland
Oppmøtte

Harry Hagenberg, Alf Kristian Kvalevåg, Leif Johan Røthe, Ole Totland, Torill Pettersen. Bjarne Mælen, Bjørn Terje Stokkevik. Ikke tilstede/forfall Dan Magne Gaard.

 

 • Styret har besluttet å slå sammen generalforsamling for 2020 og 2021 i starten av 2022, det vil bli sendt ut e -post om dette og om det skulle komme innsigelser som vil bli behandlet og beslutning om at det er grunnen til det.
 • Regnskap hittil i år er i rute med et tilsvarende budsjett som i 2020.
 • Det er løst inn båtplasser i høst og det vil bli klargjort og lagt ut for salg til de som står på ventelisten.
 • Det holder på med endel utbedring av fester til uteriggere som forhåpentligvis vil bli ferdigstilt ganske snart.
 • Alle med båter i havna må sette seg inn i hvordan båt skal fortøyes og det må brukes strekkgummi/fjærer forkant uteriggere som kompenserer for høyvann. Dette er ikke nytt i henhold til klubbens regler og hennes slurves det mye. Alle sjekker fortøyningene sine nå før vinteren setter inn.
 • Stiger til båthavna er montert.
 • Båtopptak er 26. oktober kl 1300. Bjørn Terje Stokkvik er kontaktperson 99605333.
 • Gjestebrygge må repareres i front med nytt skjørt, formann henter inn priser for å få dette utført 
 • Det legges opp til å få sprøytet eller fjernet noe busk kass i nord og sør i båthavna til våren.
 • Utbygger av Pærestranda Ønsker samarbeid med båthavn sør for spesielt, det vil bli avtalt møte med utbygger for en presentasjon for styret i nær framtid. 
 • Venteliste vil bli oppdatert i løpet av kort tid