Styremøte 19.01.11

Sted: Klubbhuset
Tid: 19.01.11 kl 19:00
Oppmøtte:

Jan-Atle Oa
Torill Pettersen
Dan Magne Gard
Jostein Storesund
Bjørn Terje Stokkevik

  • Styret pakket og sende ut årsberetning og medlemsavgift.

  • Det ble besluttet å ha felles møte med styre og de slippansvarlige fredag 08.04.11

  • Styre vil prøve å lage til en grillfest på terrassen fredag 13.05.11

Jan-Atle Oa