Styremøte 19.03.09

Sted: Klubbhuset 

Tid: 20:00-21:30 

Oppmøtte:

Jan-Atle Oa
Bjarne Mælen
Jostein Storesund
Øyvind Hetland
Torill Pettersen
Odd Franseth
Svein Hauge

Regninger for strøm og medlemskontingent pakket og sendt ut.

Slippepriser noe jusert.

Dugnad planlagt. I år er Odd Franseth, Øyvind Hetland og Bjørn Terje Stokkvik ansvarlige for dugnad.

Dugnadsoppgaver:

  • Male sjøhus
  • Reparere kai vest av innløp
  • Generell rydding og rengjøring
  • Rydde i garasjen.
  • Skrape/rengjøre utliggere.
  • Sette opp skilt for utsettingsrampe.
  • Skifte ut lykter på klubbhus.
  • Skifte utliggere (ref. havnesjefen)
  • Reparere utliggere (en pontong er falt av, strekkmetallrist løs på enkelte)
  • Sjekk vannslanger