Styremøte 20.03.23

Klubbhuset kl 19.00

Tilstede: Sigmund, Dan Magne, Ole, Kjell, Kristoffer og Torill.

Avbud: Jan Atle

  • Gjennomgang og klargjøring for dugnads komite og fordeling
  • Opplistning av oppgaver som trengs utført på dugnad
  • Gjennomgått manglende betaling av utsendt faktura
  • Gjennomgang ventelister
  • Gjennomgang salg/kjøp båtplasser
  • Innløsning og Utleie alternativ salg av naust bod.
  • Div