Styremøte 20.09.15

Sted: Klubbhuset
Tid: 20.09.15 kl 18:30

referent: ole totland
Oppmøtte

Jan-Atle Oa,Torill Pettersen, Dag Magne Gaard, Jostein Storesund, Bjarne Mælen, Leif Johan Røthe og Bjørn Terje Stokkevik

  • Regninger til de som har leiet plass blir sendt ut. 
  • Seilbåt som ligger på servicebrygge får ligge til vårens båtuttak, senest 1 april 2016.
  • Båtopptak blir lørdag 31 oktober kl 09.00. Se egen sak nettside
  • Status på økonomi ble gjennomgått, og økonomi er god.
  • Årets dugnad er gjennomført, kun litt båtmerking står igjen. Dette blir det leiet hjelp til.
  • Det blir og leiet inn proffe til og reparere asfaltskader og fylle masse på der hvor det trengs.
  • Oppdatering av venteliste