Styremøte 22.08.10

Sted: Klubbhuset.
Tid: 22.08.10 kl 19:00
Oppmøtte:

Jan-Atle Oa
Jostein Storesund
Bjaene Mælen
Torill Pettersen
Øyvind Hetland
Bjørn Terje Stokkvik
Svein Hauge

Styremøtevedtak vedr. klage på forhåndsbetaling av dugnad: Kan ikke ettergi dugnadspenger da det er et årsmøtevedtak. De 2 som klagde blir tilskrevet.

Der skal lages 2 eller 3 stk 3-meters båtplasser for bedreutnyttelse av havnen.

25 års jubileumsfest:
Innbydelse til alle medlemmer sendes snarest for å kartlegge interessen.

Festdato: 18.09.2010 kl 18:00. Sted: Klubbhuset. Antatt kuvertpris kr 400.- avhengig av påmelding. Påmelding til Jan-Atle eller Jostein Storesund innen 04.09.10

Minner om at vi må ha riktig e-post adresse og mobilnummer til alle medlemmer for å kunne nå alle med informasjon.

Vurderer å få til en slags kontrakt med hver enkelt båteier som inneholder nødvendig info om eier, båt, båtplass og hva som er betalt for båtplassen.