Styremøte 25.09.2018

Sted: Klubbhuset
Tid: 25.09.2018 kl 18.00

referent: Ole Totland
Oppmøtte

Harry Hagenberg, Alf Kristian Kvalevåg, Leif Johan Røthe, Bjarne Mælen, Ole Totland,  Bjørn Terje Stokkevik og Torill Pettersen. Dag Magne Gaard meld avbud.

  • Styremøte er videreføring av gjennomgang  på nytt dataprogram for båthavna som styret hadde i møterommet hos Bavaria på skype 10.09.18.
  • Styret har enstemmig godkjent innkjøp av nytt dataprogram for håndtering av båtplasser og medlemmer. Dette vil gjøre arbeidet mer dokumentert og oppfølging enklere for klubben på sikt.  
  • Kostnadsrammen er godkjent på inntil kr kr 15000 pr år
  • Det er videre satt ned en gruppe med Harry, Torill, Alf Kristian og Ole som skal avklare siste rest før anskaffelse blir iverksatt.