Styremøte 26.05.09

Sted: Klubbhuset 

Tid: 20:00-21:30 

Oppmøtte:

Jan-Atle Oa
Bjarne Mælen
Jostein Storesund
Øyvind Hetland
Torill Pettersen
Odd Franseth
Bjørn Terje Stokkvik

Regninger for leie av båtplasser ble sendt ut.

Styret behandlet det dårlige oppmøte på dugnadskveldene og besluttet at vi må finne en ny måte å gjennomføre de til neste år.

Gjennomførte dugnadsoppgaver:

 • Male sjøhus: Utført (mangler noe maling av lister)
 • Reparere kai vest av innløp: Utført
 • Generell rydding og rengjøring: Utført
 • Rydde i garasjen: Utført
 • Skrape/rengjøre utliggere: Utført
 • Sette opp skilt for utsettingsrampe: Utført
 • Skifte ut lykter på klubbhus.
 • Skifte utliggere (ref. havnesjefen): Utført
 • Reparere utliggere (en pontong er falt av, strekkmetallrist løs på enkelte): Utført
 • Sjekk vannslanger: Utført
 • Slippen er modifisert av Andor og Sigve
 • Sigve har montert stålvinkel for utliggere på Severin sin plass. Her skal monteres dekke og utligger.

Et medlem mente seg fritatt fra dugnad da han for tiden var sykemeldt. Foreningen er ikke arbeidsgiver og de som ikke kan stille på dugnad får finne erstatter eller kjøpe seg fri.

Det ble besluttet å sende en manglende betaling for slipping til inkasso.

Der ble innvilget søknad fra Bua om plass til ny og større båt.

Jan-Atle Oa