Styremøte 28.08.2018

Sted: Klubbhuset
Tid: 28.08.2018 kl 18.00

referent: Ole Totland
Oppmøtte

Harry Hagenberg, Alf Kristian Kvalevåg, Leif Johan Røthe, Bjarne Mælen, Ole Totland, Dag Magne Gaard og Bjørn Terje Stokkevik. Torill Pettersen meld avbud.

  • Skadet pir på molo er demontert, ny forsterket blir montert på plass så snart en får samlet dugnad og vær tillater det. Bjarne Mælen har regi i fremdriften.
  • Kostnad med montering av ny pir er stipulert og styret har enstemmig godkjent budsjett opptil kr 60000.
  • I forbindelse med opptak av båter til høsten, ble det besluttet og ta kosten for krane og dele på antall fot båtene som ble tatt på land er.   
  • Det er lite interesse for å arbeide dugnad, mangler folk til nødvendig arbeid til høsten. Dugnads penger dekker ikke til innleie av arbeidskraften som trengs om alt skal betales.
  • Pir inerst i havnen er forsterket av Hagenberg.
  •  Kameraene i båthavnen har fått hard medfart i tordnevær og 2 stk er defekt, det er besluttet at rep inntil kr 15000 kan i gangsettes. Formann sjekker kostnad for nye + nye hardisker. 
  •  Det er undersøkt og kommet forslag om nytt it verktøy for håndtering av båthavnens plasser og utleie etc. Det foreslås investering av dette verktøyet. Styret er positive og vil få dette demonstrert før evt innkjøp blir gjort. Forventes evaluert i løpet av høsten.
  • Det vil i sammen med forrige punkt bli vurdert nye nettsider, kan være en option på båthavn verktøyet.
  • Formannen skal prøve å få sendt ut en info-mail til medlemmene med jevne mellomrom, medlemmene kan jo sende mail til styret med hva de ønsker denne informasjon skal inneholde.
  • Den enkelte båteier må ta mer ansvar med tilsyn av fortøyninger er som er i følge retningslinjene i havnen, altfor mange båter har ikke jevnlig tilsyn.