Styremøte 29.09.09

Sted: Klubbhuset 

Tid: 19:00-20:05

Oppmøtte:

Jan-Atle Oa
Bjarne Mælen
Jostein Storesund
Øyvind Hetland
Torill Pettersen
Odd Franseth
Bjørn Terje Stokkvik
Svein Hauge

Dugnadslister gjennomgått og de som ikke har møtt blir fakturert. Der er 26 medlemmer som ikke har møtt og et medlem som har kjøpt seg fri.

Vidar Pedersen sjekker om sandblåsing av slipp.