Styremøte 30 aug 22

Tilstede Sigmund Lillesund, Torill Pettersen, Jan Atle Oa, Leif Johan Røthe og Alf Kristian Kvalevåg. Avbud Ole Totland

  • Status dugnad: her er at det meste er utført noe står igjen og dugnadskomite tar et møte. Gjør opp status og får kjørt på bosset-
  • Status kai og slipp: Her er brukt mye midler på kai totalt ca 180t og det ser bra ut. Formann vil søke stiftelse og kommune om støtte til redningsstigerne. Slippen bør vi ha dykker ut for å sjekke skinnegangen. Formann tar kontakt med medlemmer som dykker.
  • Status strøm. tiltak ny pris: elektriker er ferdig med utbedring av avvik fra eltilsynet. Jan Atle har søkt om strømstøtte og ser utfallet her før vi gjør noe med prisen.
  • Økonomi: Den er tilfredstillende
  • Utbedring båt opptrekk: Innspill etter klager fra brukere. Styret ber medlemmene ta dette opp som sak på årsmøtet da dette vil koste en del.
  • Status salg/leie båtplasser: Det er 3 plasser som selges, havnesjef tar dette utover høsten
  • Eventuelt: Sjøboder skal nummereres, en 4 part er klar til innløsning/salg. Sekretær legger på nettsiden (er allerede ute på nett) Det kan finnes kjøpere eventuelt innløse og leie ut. Vi har 2 til salgs
  • Nytt styremøte blir tirsdag 25 okt