Styremøte 31.08.2017

Sted: Klubbhuset
Tid: 31.08.2017 kl 18:00

referent: Leif Johan Røthe
Oppmøtte

Jan-Atle Oa,Torill Pettersen, Leif Johan Røthe, Bjarne Mælen og Bjørn Terje Stokkevik

  • Havari slippmotor, problemer med å få tak i deler og det er fått pris på å skifte ny vinch med motor. Jan Atle gir status neste onsdag og Leif Johan kaller inn slippgjengen for planlegge skifte. 
  • Styret beslutte å selge alle ledige båtplasser til de som står på venteliste.  Jostein sender liste til styret hvilke det er.
  • Medlemmer som har båthengere kan parkere disse frem til 1 oktober. Ved vinterlagring gjelder vanlige bestemmelser.
  • Det er en del som ikke har utført dugnad nr 2, styret foreslår at de timene brukes til slippen.
  • Torill hadde gjennomgang av økonomien, økonomien er god og i rute. Merking av faktura måtte gjøres på enklest måte. Vipps innbetalinger skaper endel problemer da det ikke fremgår hvem som betaler. Torill sjekker om det kan forenkles. Det ble bestemt at det anskaffes programvare  som er oppdatert, excel etc.
  • Det ble besluttet å få laget infoformasjonskilt for besøkende i havna med rutiner etc. 
  • Utleie vinterstid, endel slitasje på uteriggere, det ble konstatert at vinterlagring utleie må fortsette. Men det bør settes av midler til oppgradering av enkle uterigggere på 10 m med svak konstruksjon.
  •  Strøm, det er enkelte som benytter vanlig støpsel i strømskap. Styret sørger for at forskrifter blir skjerpet og at det benyttes godkjente støpsler og skapene kan lukkes.