Styremøte 31.10.10

Sted: Klubbhuset 

Tid: 16:00-17:00

Oppmøtte:

Jan-Atle Oa
Bjarne Mælen
Øyvind Hetland
Bjørn Terje Stokkvik
Svein Hauge

Forslag til årsmøtet gjennomgått.

  1. Styret anbefaler økning av årskontingent til hhv. 2.400/2.500 med fratrekk for dugnadsarbeid.
  2. Styret ønsker å videreføre dagens ordning.
  3. Styret anbefaler å kunne si opp medlemmer som ikke følger foreningens reglement dersom de ikke tar seg sammen etter skriftlig advarsel.