Styremøte 06.11.08

Sted: Klubbhuset 

Tid: 19:00-21:00 

Oppmøtte:

Jan-Atle Oa
Bjarne Mælen
Jostein Storesund
Jostein Hauge
Torill Pettersen
Odd Franseth
Svein Hauge

Der er observert en del rotter i båthvana og avtale med Anticiex om rottefeller og vedlikehold blir inngått.

For å lettere holde kontroll med hvilke andeler hvert medlem eier skal der lages en kontrakt som hver enkelt andelseier skriver under på.

Vaktlisten gjennomgått og de som ikke har møtt på vakt blir fakturert kr 1.000.- for dette.

Dugnadslistene gjennomgått og de som ikke har møtt blir fakturert kr. 1.000.- for dette.

Årsmøte planlegges til søndag 01.03.09

Ny reguleringsplan vedr. Perestranden gjennomgått.

Vei gjennom SBF er endret til å kun betjene nytt byggefelt og ingenting videre sørover.

Vei i nordvestre del av båthavnen er bygget på dugnad og må vurderes av kvalifisert personale om den har tilstrekkelig styrke og om den evt. må utbedres av kommune/utbygger. SBF mener veien ikke tåler tungtrafikk. SBF ønsker ikke tungtrafikk gjennom havna da det medfører en del støy og støvplager for båteiere.

SBF ønsker fartsdump i den smaleste delen av veien og skjerming mot båthavna for å begrense søl- og støvplager for de nærmeste båtene. SBF ønsker også gatelys på Kalvatræveien.

Jostein H besørger sending av brev til kommunen med SBFs kommentarer.