Tid for dugnad 2023

De som ønsker å utføre dugnad for reduksjon av dugnadsgebyret, må fylle ut skjema innen 25 april. Dersom det er noen som ønsker å utføre ekstra dugnad eller påta seg spesielle oppdrag, avtales dette med dugnadskoordinatoren eller kan noteres nede i dette skjema. Dato for dugnadene kommer senere, dere vil bli kontaktet av dugnadskoordinatoren.  Husk at alle er pliktig til å jobbe minimum 2 kvelder ca 10 timer i året dersom det er påkrevet. Den enkelte er selv ansvarlig for å komme på listen, om en ikke hører noe så kontakter en på nytt de ansvarlige. Dugnaskoordinator Dan Magne Gaard 48154858

Husk siste frist for påmelding er 25 april.

Påmelding dugnad