Vannslange tilgjengelig fra klubbhuset

Når blant annet vannet i havnen er stengt og drenert for vinteren.

Finnes det en vannpost på klubbhuset på vegg ved garasje.

Det er det kjøpt inn 100 m slangetrommel, som kan brukes til vask og vannfylling.

Husk å rulle opp og se at alle deler er på plass etter bruk.