Arbeidsoppgaver Styremedlemmer

Følgende oppgaver har styremedlemmene.

Formann:
Sekretær:
 • Rapportere nytt styre o.a. til Brønnøysundregistrene etter årsmøtet.
 • Lage slippelister og henge disse opp i klubbhuset ved årsskiftet.
 • Lage vaktlister og henge disse opp i klubbuset i god tid før vaktsesongen starter.
 • Lage dugnadslister og henge opp i klubbhuset i god tid før dugnadssesongen starter.
 • Skrive og arkivere møtereferat o.l.
 • Skrive Årsberetning før årsmøtet.

Webmaster:

 • Drift og vedlikehold av webside.
 • Drift og vedlikehold av webkamera og annet datautstyr.

Kasserer:

 • Ta hånd om økonomi og regnskap.
Havnesjef:
 • Organisere båtplasser for best mulig utnyttelse av havnen
 • Organisere kjøp og salg av båtplasser
Varamedlem:
Arrangementskomiteen:
Valgkomiteen:
Revisor: