Tid for dugnad 2024

Dugnad 2024 Storesund Båtforening 

De som ønsker å utføre dugnad for reduksjon av dugnads gebyret, må fylle ut skjema innen 1 mai. Dersom det er noen som ønsker å utføre ekstra dugnad

eller påta seg spesielle oppdrag, avtales dette med dugnads koordinatoren eller kan noteres nede i dette skjema. Dato for dugnadene kommer senere,

dere vil bli kontaktet av dugnads koordinatoren.  Husk at alle er pliktig til å jobbe minimum 2 kvelder ca 10 timer i året dersom det er påkrevet.

Den enkelte er selv ansvarlig for å komme på listen, om en ikke hører noe så kontakter en på nytt de ansvarlige. Dugnads koordinator er Dan Magne Gaard 481 54 858

Husk siste frist for påmelding er 1 mai.

Påmelding dugnad