Årsmøte 2019 referat 26.02.2020

Referat fra årsmøte for 2019         Storesund Båtforening.

Sted: Storesund Båtforenings lokale    26.02.2020.

Fremmøtte: 17	hvorav 17 stemmeberettiget.

Sak 1.	Åpning og godkjenning.

•	Harry Hagenberg ønsket velkommen til årsmøte.
•	Harry Hagenberg ble valgt til møteleder, Ole Totland ble valgt til referent.      
•	Innkalling og saksliste ble godkjent.  

Sak 2.	Valg av medlemmer til å signere årsmøteprotokoll for 2019

Harry Hagenberg og Sigmund Lillesund ble valgt til å signere protokoll

Sak 3.	Årsberetning 2019

Harry Hagenberg gjennomgikk årsberetningen. Årsberetning for 2019 ble godkjent.

Sak 4.	Regnskap 2019

Gjennomgått regnskap 2019. Regnskap er godkjent og signert av klubbens valgte revisor Ingolf Steensnes. Det innkom ingen innsigelser på regnskap 2019. Regnskap 2019 ble godkjent.

Sak 5.	Medlemskontingent for 2020.
Styret foreslo å beholde medlemskontingentene uforandret på kr 550.
Styrets forslag ble godkjent. 

Sak 6. Budsjett 
Styrets forslag til budsjett for 2020 ble gjennomgått. Budsjettet ble godkjent.

Sak 7 Innkomne forslag
2 forslag innkomne det ene var om å sette ned pris på strømforbruk til kr 1 pr kwt, styret hadde forslag om å sette det til kr 1,50 men mulighet å justere opp om strømprisen øker betydelig. Styrets forslag ble godkjent.

Forslag 2 var at det bygges ut et kontor ved siden av vindfang, til å ha data etc i.
Styrets innstilling var at det var et kostbart prosjekt. Styrets innstilling var å få montert låsbare skap som vil gjøre grei nytte. Styrets innstilling ble godkjent

Styret hadde 1 sak som ønsket behandlet

Sak 8. Valg av styre.
6 personer på valg, alle var blitt forespurt og stilte til gjenvalg. Alle var positive til det
Valgkomiteens innstilling var at samme styret skulle fortsette.
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt, med unntak av Sigmund Lillesund som ble valgt inn i valgkomiteen på benkeforslag.

Styret i Storesund Båtforening 2020.

: Formann  	    Harry Hagenberg  Formann	 	 Valgt for 1 år
: Styremedlem    	Torill Pettersen  Regnskap		 1 år igjen 
: Styremedlem		Ole Totland    Sekretær 		 1 år igjen
: Styremedlem   	Alf Kr. Kvalevåg  Havnesjef  		 Valgt for 2 nye år
: Styremedlem		Bjarne Mælen    Strømansvarlig/opplag Valgt for 2 nye år
: Styremedlem		Dan Magne Gaard	  Dugnadskomite	 1 år igjen
: Styremedlem     	Leif Johan Røthe  Dugnadskomite  	 1 år igjen
: Varamedlem    	Bjørn T Stokkevik Dugnadskomite	 1 år igjen

Valgkomite:
: Sigmund Lillesund						 Valgt for 2år
: Severin Knutsen						 1 år igjen
: Kjetil Ø Knutsen 						 Valgt for 2 år

Revisor
: Ingolf Steensnes						 Valgt for 2 år-Årsmøte hevet-


Torvastad 26.02.2020