Foreningens historie

Kort oppsummert er Storesund Båtforenings historie slik:


 • April 1987: Byggestart båthavn, 30 båtplasser solgt og dermed er startfinansiering sikret.
 • Ca 16.000 m3 masse kjøpes fra byggingen av Markedet i Haugesund til en verdi av kr 400.000.-
 • 50.000 dugnadstimer utført de første årene.
 • Anlegget består av ca. 85 båtplasser til en verdi av kr 10.000.000.-
 • 1988: Strøm og vann ført fram til båtplassene.
 • 1992: Første trinn med asfaltering av området. Alt ferdigasfaltert i 2002.
 • 1995: Slipp og kaikran ferdigstilt.
 • 1995: Brakker innkjøpt og påbygget til klubbhus/møterom. Ferdig 1999.
 • 1997-99: Alle fortøyningsblåser fjernet og erstattet av utliggere og trekaier.
 • 2002: 2 naust oppført.

Formenn:

 • 1985-1992: Torbjørn Hausken
 • 1993: Jan Eric Frette
 • 1994: Torbjørn Hausken
 • 1995-1998: Odd Gunnar Hagenberg
 • 1999-2002: Jan-Atle Oa
 • 2003: Petter Thuestad
 • 2004-: Jan-Atle Oa