Informasjon/SMS/epost fra SBF.

Møteinnkalling og annen informasjon fra Storesund Båtforening sendes ut på SMS til de medlemmene vi har mobilnummer til.

Dersom du ikke mottar SMS fra SBF kan du gi et vink til en i styret (Jan-Atle eller Ole) og du vil bli lagt til i SMS-listen. Det samme gjelder e-post, vi vil også etterhvert sende e-post med møteinnkallinger o.l. og ønsker derfor at alle medlemmene registrerer seg på nettsiden og oppgir gyldig/aktiv e-post adresse. 

I tillegg til møteinnkalling sender vi ut SMS om enkelte andre hendelser som båtopptak og uttak, arrangement o.l.

 

Etterhvert som medlemmene registrerer seg på vår nettside vil også en del informasjon kunne sendes på epost men pr. i dag så er der alt for få som har registrert seg til at dette kan brukes til noe fornuftig.