Innkalling til Årsmøte for 2022

Årsmøtet for 2022, er satt til tirsdag 21 februar 2023 kl 19:00 på klubbhuset

SAKER:

regnskap 2022

kontingent 2023

budsjett 2023

valg

Om det er noen av medlemmene som har forslag som ønskes tatt opp på

årsmøtet må de sendes til styret innen 05 februar 2023.

Forslag sendes kun pr e-post til styret@storesundbf.no innen 05 februar 2023.

Med vennlig hilsen

Styret