Innkalling til Årsmøte for 2023

Årsmøtet for 2023, er satt til tirsdag 20 februar 2024 kl 18:00 på klubbhuset

SAKER:

regnskap 2023

kontingent 2024

budsjett 2024

valg

Om det er noen av medlemmene som har forslag som ønskes tatt opp på

årsmøtet må de sendes til styret innen 05 februar 2024.

Forslag sendes kun pr e-post til styret@storesundbf.no innen 05 februar 2024.

Med vennlig hilsen

Styret