Innkalling til Årsmøte for 2021

Årsmøtet for 2021, er satt til onsdag 23 mars 2022 kl 19:00

SAKER:

regnskap 2020 og 2021 (grunnet korona ble det ikke avholdt årsmøte for 2020)

kontingent 2022

budsjett 2022

valg

 

Om det er noen av medlemmene som har forslag som ønskes tatt opp på

årsmøtet må de sendes til styret innen 16 mars 2022. 

Forslag sendes kun pr e-post til styret@storesundbf.no innen 16 mars 2022.

 

Med vennlig hilsen

Styret