Slipp.

Vi har slipp stor nok for de største båtene i havna. Foreningen har minimum 6 medlemmer som er opplært i bruk av slippen. Slippen er også tilgjengelig for ikke-medlemmer, ta kontakt med en av de slippansvarlige.

Vi slipper IKKE seilbåter med finnekjøl da slippen ikke passer for dette. Langkjølte seilbåter går greit.

Priser:
Slipping inkluderer 2 dager og bruk av høytrykkspyler.

Medlem med båtplass: Kr. 300.- + kr 500.- pr. dag utover 2 dager.
Andre: Kr 1300.- + Kr. 500.- pr. dag utover 2 dager.

Korte inspeksjoner, propellskift o.l.:

Medlemmer med båtplass: Gratis.

For alle tjenester i havnen kreves minimum passivt medlemskap i SBF.

Image Image