Årsmøte 04.02.07

Oppmøte: 20 medlemmer
Formann Jan Atle Oa ønsket velkommen og åpnet årsmøtet.

Valg av møteleder, referent og godkjenning av innkalling

Møteleder: Jan Atle Oa
Referent: Terje L Storesund
Møteleder og referent godkjent
Innkalling godkjent
Forslag om også å henge opp innkallingen på butikken, samt å sende påminnelse på SMS en uke før årsmøtet ble vedtatt. Vedtaket gjelder fom. neste årsmøte.

Styrets årsberetning for 2006

Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent.

Godkjenning av regnskapet for 2006

Godkjent

Budsjett for 2007:

Budsjettet ble gjennomgått og godkjent med følgende endringer vedtatt av årsmøtet.

Inntekter på utleie økes fra kr. 80.000 til kr. 102.000

Innkjøp/montering av strømskap reduseres fra kr. 75.000 til kr. 55.000

Kostnader for terrasse legges inn med kr. 10.000

Med disse endringene får vi et budsjettert overskudd på ca kr. 11.000 for 2007.

En av de budsjetterte postene vi vil påpeke er avtale med Securitas om å patruljere havnen hver natt hele året. De vil også sjekke at medlemmene går vaktene sine i den perioden det er aktuelt.

For fullstendig budsjett, se oppslag på klubbhuset.

Medlemskontingent for 2007

Kontingenten holdes uendret fra 2006

Godkjent

Innkomne forslag:

1. Kun de som eier båtplass har stemme- og uttalelsesrett på årsmøtet
Vedtatt

2. Styret bør forsøke å skaffe sponsorer som knyttes opp mot framtidig WEB-side
Vedtatt

3. Styret gis tillatelse til å sette i gang med byggrng av "tårnhus" dersom økonomien tillater dette. Lån inntil kr. 150.000 kan tas opp til dette.
Vedtatt.

4. Styret innhenter pris på flyteplagg som en ønsker å subsidiere med kr. 200 ( 1 plagg pr. medlem ). Plagget vil bli profilert med båtforeningens logo.
Vedtatt

5. Sette opp flaggstang
Vedtatt.

Diverse

Styret vil presisere at det er forbudt å parkere på moloen dersom du forlater harma.

Medlemmer med båtplass må betale full medlemskontingent selv om de ikke benytter båtplassen selv.

Vakt- og dugnadslister henges opp på klubbhuset innen 1. april. Medlemmene må selv sørge for å sjekke når de skal ha vakt og også føre seg opp på dugnadslisten.

 

Alle som har båtplass må skrive seg opp på en dugnadskveld. En kan kjøpe seg fri fra dugnad for kr. 500,-

Valg av styre:

Jan Atle Oa Formann 1 år
Jostein Storesund   2 år
Odd Franseth   2 år
Jostein Hauge   2 år
Torill Pettersen   2 år
Harald Henriksen   Ikke på valg (1 år)
Svein Hauge   2 år
Bjørn Terje Stokkevik Varamedlem 2 år
Vidar Pedersen Arrangementskom Ikke på valg (1 år)
Sigmund Lillesund Arrangementskom 2 år
Gunnar Sørvik Arrangementskom 2 år
Andor Hetland Valgkomiteen Ikke på valg (1 år)
Kåre Nordbø Valgkomiteen 2 år
Severin Knutsen Valgkomiteen 2 år
Ingolf Steensnæs Revisor Ikke på valg (1 år)