Årsmøte 20.01.08

Oppmøte: 20 medlemmer
Formann Jan Atle Oa ønsker velkommen og åpner årsmøtet.


Valg av møteleder, referent og godkjenning av innkalling

Møteleder: Jan Atle Oa
Referent: Svein Hauge
Møteleder og referent godkjent
Innkalling ikke god nok da SMS melding ikke virket på møtedagen. Innkalling ble annonsert i avisen og ved oppslag i klubbhuset og på Kiwi Storesund i god tid. Neste år sendes innkalling på e-post og SMS i tillegg til annonse i avisen.

Årsberetning.

Årsberetningen ble gjennomgått og der ble spurt om mudring av området mellom slipp og gjestekai ble gjort av hensyn til et enkelt medlem men formannen redegjorde for at årsaken var for å få plass til en stor båt til og hadde ikke noe med et enkelt medlem å gjøre.

Regnskap.

Godkjent.

Budsjett.

Budsjettet godkjent. Investeringer i strømskap (vedtatt i fjor) opprettholdes og prioriteres.

Medlemskontingent.

Medlemskontingenten fortsetter som før.

Forslag.

Slipp:

  • Slippegjengen belastes med mer dugnad enn andre medlemmer og får fratrekk på kr 500 i medlemskontingenten som kompensasjon.
  • Slippegjengen organiserer seg selv mht vaktlister o.a.
  • Slippepriser endres til:
  • Normalpris (medlemmer med båtplass): kr 280.- + kr 100 pr. dag utover 2 dager.
  • Andre: Kr 480.- + kr 200.- pr. dag utover 2 dager.
  • Slippen kan max reserveres for 3 dager i sesongen.
  • Om en båt settes ut før reservert tid er utløpt bes eier ta kontakt med neste mann på lista slik at dødtid kan unngås.
  • Foreningen kan ta seg betalt med kr 500.- for medlemmer som ikke rydder opp etter seg på slippen.

Der kjøpes inn et webkamera som i første omgang settes opp på huset til formannen.

Under henvisning til pararaf 10 i reglementet for andelseiere tilskrives et medlem med anmodning om å fjerne båten eller starte nødvendig vedlikehold slik at båten ikke forfaller mer.

Valg.

Verv    Periode  På valg  Ny 
 Formann Jan Atle Oa  1 år  Ja  Jan Atle Oa fortsetter 
 Styremedlem Jostein Storesund  2 år  1 år igjen   
  Odd Franseth 2 år  1 år igjen   
  Jostein Hauge 2 år  1 år igjen  
  Torill Pettersen 2 år 1 år igjen  
  Harald Henriksen 2 år På valg  Bjarne Mælen 
  Svein Hauge  2 år 1 år igjen   
Varamedklem  Bjørn T Stokkvik  2 år 1 år igjen   
Arrangementskomiteen  Vidar Pedersen  2 år På valg  Håvard Hausken 
  Sigmund Lillesund  2 år 1 år igjen   
  Gunnar Sørvik  2 år 1 år igjen   
Valgkomiteen  Andor Hetland  2 år På valg  Andor Hetland fortsetter 
  Sevrin Knutsen  2 år 1 år igjen   
  Kåre Nordbø  2 år 1 år igjen   
Revisor  Ingolf Steensnes  2 år På valg  Ingolf Steensnes fortsetter 

Redigert 14.04.08: Trykkfeil i slippepriser.