Styremøte 08.05.07

Sted: Klubbhuset.
Tid: kl. 19:00-20:30


Oppmøtte:

Jan-Atle Oa
Jostein Storesund
Torill Pettersen
Jostein Hauge
Odd Franseth
Svein Hauge

  1. Der har så langt vært dårlig oppmøte på dugnad. Påminnelse om å skrive seg på listen innen 2 uker sendes på SMS. En kan som før kjøpe seg fri for kr 500.- men om en ikke møter koster det kr 1.000.-
  2. Ventelister for kjøp, leie og bytte av båtplass legges på nettsiden.
  3. Tok en rask diskusjon om å selge kaikranen men konkluderte med å beholde den som den er.
  4. 2 nye vannposter med lys og strøm/strømmåler kjøpes inn.
  5. Et medlem har gjentatte ganger unnlatt å betale for seg etter purring. Vedkommende tilskrives rekommandert og meddeles at båtplassen tvangsselges og båten settes på land for eiers regning.
  6. 9 stk gangbare utliggere er bestilt og forventes å ankomme i uke 22.
  7. Priser på utliggere ved kjøp av båtplass oppjusteres til dagens nivå, ca 25% økning.
  8. Sponsorforslag fra Båtsenteret: Båtsenteret sponser SBF og kan da tilby sine kunder fri båtplass hos SBF for hengerbåter ut sesongen.

Svein Hauge
Sekretær