Styremøte 16.09.08

Sted: Klubbhuset

Tid: 17:00-19:00

Oppmøtte:

Jan-Atle Oa
Bjørn Terje Stokkvik
Bjarne Mælen
Jostein Storesund
Jostein Hauge
Torill Pettersen
Odd Franseth
Svein Hauge

Jostein S hadde laget oppdatert kart over havna med plasseiere.

Utskifting av de siste utliggerene forberedes på dugnad. De sist bestilte utliggerene ankommer om ca. 3 uker. Bjørn Terje organiserer forberedelsene når Jan-Atle er borte.

Lakking av gulv i klubbhus har stoppet helt opp. Der er ca. 6 strøk så langt og vi må få på 2-3 strøk til i løpet av få dager.

Medlenslister oppdatert.

Ny høytrykksspyler innkjøpt. Denne skal settes i garasje/verksted når den ikke er i bruk og frostsikres med fortynnet frostvæske når vannet stenges for vinteren. Om høytrykkspyleren tas i bruk etter vannet er stengt så må de slippansvarlige sørge for ny frostsikring etter bruk.

Nytt webkamera og internetabonnement kjøpes inn. Formannens private internetabonnement vil da frigjøres fra belastningen fra kameraene. Dette kamera skal plasseres ytterst på moloen helt øst.

Båtopptak er planlagt lørdag 18.10.08 kl 09:00. Ta kontakt med Bjarne Mælen .

Felles dugnad/kosekveld blir torsdag 25.09.08 kl 18:00. Vi skal da flytte inn i klubbhuset igjen og dugnaden avsluttes med pizza til alle.Dette blir siste sjangs for de som ikke allerede har deltatt på dugnad men det er jo fritt for alle å møte for litt kos/prat.