Styremøte 20.03.07

Sted: Klubbhuset.
Tid: kl 19:00-20:30


Oppmøtte:

Jan Atle Oa
Svein Hauge
Torill Pettersen
Jostein Storesund
Harald Henriksen
Jostein Hauge
Bjørn Terje Stokkvik

Oppgaver for dugnad i 2007:

  1. Maling av klubbhus.
  2. Festing av strømskap
  3. Sjekke utliggere (fester/rengjøring).
  4. Skifte 3 utelys på klubbhus
  5. Opprydding på opplagsplass
  6. Maling sjøhus
  7. Montere nye utliggere
  8. Montere skjørt på ytterste utligger på molo
  9. Fjerne kant og tette hull langs vestside

Røde Regatta flytedresser kan kjøpes hos Baardsen. Standardpris ca. kr. 950. SBF medlemmer får disse for kr  625.- (Oppgi at du er medlem i SBF når du kjøper dress) og SBF refunderer i tillegg kr 200.- pr dress når SBF-logo settes på. Kontakt kasserer.

Der skal utarbeides en enkel vaktinstruks for nattevakter, Svein lager et forslag.

Svein setter opp vakt- og dugnadslister straks.

Foreningens nettside www.storesundbf.no er oppegående og alle bes bidra med innhold, forslag o.a.

Alle styre- og komitemedlemmer som har oppegående e-post tildeles epostadresse som fornavn.etternavn@storesundbf.no Denne adressen videresender all epost til den adressen hver enkelt bruker til daglig.

Svein Hauge
Sekretær