Styremøte 24.09.07

Sted: Klubbhuset.
Tid: Kl 19:00-20:15


Oppmøtte:

Jan-Atle Oa
Jostein Storesund
Torill Pettersen
Jostein Hauge
Odd Franseth
Harald Henriksen
Bjørn Terje Stokkvik
Svein Hauge

  1. Har vurdert forsikringstilbud fra Norwegian Broker men velger å fortsatt forholde oss til KNBF/Norske Sjø.
  2. Dugnadslister gjennomgått og de som ikke møtte blir fakturert kr 500.-. Dersom noen mener de er fakturert urettmessig, ta kontakt med foreningen. Det presiseres at alle som eier båtplass skal delta på dugnad.
  3. Neste år velges en person med hovedansvar for tilrettelegging av dugnad inkl. innkjøp av utstyr og oppsett av lister for hva som skal gjøres.
  4. Årets båtopptak 27.10.2007 kl 09:00, ansvarlig Bjarne Mælen. Alle som skal ha båten opp tar kontakt med Bjarne Mælen (tel. 5283 9693, mobil 9015 1933) eller fører seg på liste i klubbhuset. Seilbåter som ikke hører til i havnen tas ikke opp uten spesiell avtale med opptaksansvarlig. Dersom ikke nye strømskap er på plass til opptak må hver enkelt passe på å bruke strømmåler på egen strøm. Opptaksmelding sendes på SMS snarest.
  5. Nye utliggere forventes levert i løpet av kort tid.
  6. Vannlekkasjer ved gjestekai repareres.
  7. Høstfest planlegges 20.10.07 (Arr. komite)
  8. Vi ser at enkelte henger fendre så langt ned at de ligger an mot pontongen på utliggeren. Det presiseres at fendring ikke skal legges direkte på utliggerpontongene da disse lett kan løsne/ødelegges.