Styremøte 28.11.07

Et lite referat fra styremøte:

· Gjennomgang av økonomien i klubben av kasserer.

Likviditeten er god, alle regninger er betalt og det er sendt ut giroer på vinteropplag.

· Vi venter fortsatt på ny strømskap til opplagsplassen, disse blir satt i bestilling før årsskifte

· Etter at vannet ble stengt av for vinteren, har noen åpnet hovedkranen og satt vann på anlegget.

Nå da vannet ikke blir drenert, får vi frostsprengte ventiler, og lekkasje nå det blir mildvær.

Da vi har vannmåler, kan dette føre til store utgifter.

Det er derfor forbudt, og åpne hovedkrana, uten at dette er avtalt med styre.

De vil få konsekvenser for den som gjør det.

· Det er blitt solgt og kjøpt 2 båtplasser i høst.

· Årsmøte blir Søndag 20/1-08 Kl: 17:00 (20.12.07: Klokkeslett endret til kl 19:00)

Saker som ønskes tatt opp, sendes til styre ved formann, senest 6/1-08

( Legg dette inn med stor skrift på hjemme siden, og heng opp en plakat på tavlen, i og utenfor klubbhus. )

Etter styremøte, hadde vi en koselig kveld med partnere, god mat og drikke.

Vi var 9 stk.

Jan-Atle