Styremøte 31.01.08

Sted: Klubbhuset.
Tid: Kl. 19:00-21:15 

Oppmøtte:

Jostein Hauge
Torill Pettersen
Bjarne Mælen
Odd Franseth
Svein Hauge 

Medlemskontingent, årsmøtereferat og årsberetning sendt til 173 medlemmer.

Jostein Hauge lager oppgaveliste for dugnadsgjengen og følger opp i løpet av sesongen

Svein Hauge  setter opp dugadslister.

Foreløpig arbeidsliste for dugnad:

  1. Skifte resten av strømskapene
  2. Slipe og lakke furugulv i klubbhuset
  3. Sjekke/oppgradere høytrykkspyler
  4. Rengjøre utliggere
  5. Skifte resten av utliggerene (hvilke?)
  6. Skifte ødelagt utligger
  7. Klippe/vedlikeholde grøntareal

Informer om dugnad på SMS og henvis til nettside og oppslag i klubbhuset. Gi mulighet for at medlemmer til en viss grad kan velge dugnadsoppgaver selv (det er f.eks. bedre at noen som vil lakke gulv gjør dette enn at noen blir pålagt å gjøre det).

Svein Hauge