Styremøte 04.02.2021

Sted: Klubbhuset
Tid: 04.02.2021 kl 18.00

referent: Ole Totland
Oppmøtte

Harry Hagenberg, Alf Kristian Kvalevåg, Dan Magne Gaard, Ole Totland, Torill Pettersen. Bjarne Mælen, Bjørn Terje Stokkevik. Ikke tilstede Leif Johan Røthe.

 

 • Morder alternativ for gjennomføring av generalforsamling for 2020, det kan ikke vises mer enn noen ganger. Alternativt kan være å ha det på grendahuset da der er større plass.
 • Det ble besluttet å sende ut kontigenter etc som tidligere år da det ikke ligger noe grunn for økning / endringer i disse for kommende år.
 • Regnskap er avsluttet og er til revisjon hos revisor.
 • Utfra aktiviteten er det besluttet at styret som er i år sitter og år ekstra da generalforsamling ikke har noen dato, eventuelt vil det tas opp der.
 • Det vil bli sendt ut informasjon om utsendelse av generalforsamling pr sms, det er noen forslag til endringer som ønskelig kan ta opp disse sende styret fortløpende.
 •  Stiger til båthavna er kjøpt inn og vil bli montert så snart de lar seg gjøre, her vil dugnadsgjengen lage plan for dette.
 • Styret er positivt for nye sjøboder og det vil betale budsjett og kost for disse og klubben vil søke kommunen for igangsettelse 
 • Det er besluttet at kun eiere av båtplass som kan kjøpe naust, klubben vil legge opp til en mulighet med leie av naust
 • Oppgaver til dugnadsgjengen er rep av slipp, dør vinsj hus, støtte under klubbhus setter på plass, dykkere til slippskinner, kai gjestebrygge (skjørt)
 • Det står parkert tilhengere med båt uten at de er merket med tillatelse, de som eier de respektive må ta kontakt med havnesjef for registrering og merking.
 • Slippelister vil bli laget for 2021 og hengtopp i løpet av kort tid 
 • Venteliste er oppdatert