Styremøte 16.10.23

Klubbhuset kl 19.00

Tilstede: Sigmund, Dan Magne, Ole, Kjell, Kristoffer, Jan Atle og Torill.

Avbud:

  • Gjennomgang av utført dugnad, det har vært bra med dugnad i år og det er blitt utført det som var nødvendig. De som har jobbet dugnad vil nærmeste mota tilbakebetaling av dugnads gebyr.
  • Gjennomgang av solgte plasser og oppdatering av venteliste
  • Ok med inntekter Go marina og strømmålere er utført.
  • Det ble besluttet og ha arrangere julebord 2 desember, påmelding vil bli lagt på hjemmesiden
  • Viktig at alle i havna som ikke har gummidempere på fortøyningen, får dette montert snarest. Ødleggelse av uteriggere etc som skyldes feil fortøynng, er selv ansvarlig for kostnader på uteriggere.
  • Det er bestilt skyvedør på terasse.
  • Årsmøte for 2023 er satt til tirsdag 20 februar 2024 kl 1800 på klubbhuset.