Styremøte 23.02.2022

Sted: Klubbhuset
Tid: 23.02.2022 kl 19.00

referent: Ole Totland
Oppmøtte

Dan Magne Gaard, Alf Kristian Kvalevåg, Leif Johan Røthe, Ole Totland, Torill Pettersen. Bjarne Mælen, Bjørn Terje Stokkevik. Ikke tilstede/forfall Harry Hagenberg.

 

  • Styret besluttet å avholde årsmøtet for 2021 (2020) 23 mars 2022 kl 1900 på klubbhuset. Det vil bli sendt ut innkalling på e -post og bli lagt info på nettsidene.
  • Valgkomiteen har lagt fram sitt forslag som presenteres på årsmøte.
  • Regnskap er revidert og klar til årsmøte
  • Det er blir i disse dager solgt noen båtplasser som er løst inn.
  • Strømforbruk fra sist avlesning vil bli belastet med kr 2,50 pr kwt 
  • Venteliste vil bli oppdatert når siste plasser er solgt.
  • Det er noen ekstra kamera som ikke er kommet opp grunnet dårlig vær