Styremøte 24.09.2020

Sted: Klubbhuset
Tid: 24.09.2020 kl 19.30

referent: Ole Totland
Oppmøtte

Harry Hagenberg, Alf Kristian Kvalevåg, Leif Johan Røthe, Ole Totland, Torill Pettersen. Bjarne Mælen, Bjørn Terje Stokkevik. Ikke tilstede Dag Magne Gaard.

 

 • Dispensasjonssøknad fra Alf Kristian Kvalevåg om båt på 43 fot ble behandlet, utfra fra båtstørrelser og plass fordeling i havna nå ble dispensasjon innvilget.
 • Det ble etter innspill diskutere om å mer tilpasse dugnaden for en større fleksibilitet, dugnadsansvarlige legger opp til dette til våren når ny dugnad skal utføres.
 •  Stiger til båthavna må fåes på plass snarest og innen år slutt.
 •  Kamera og ny pc er på plass, det vil bli litt tilpasninger og siste kamera kommer på plass. Litt tilpasninger på ny skap for data, flytting av kabler etc.
 • Dugnaden har noen oppgaver som må på plass før vinteren ,, slipphus dør. rep av slippspindel ratt. Knekt uterigger på molo. Montere nytt feste / mast til antenner på tak. 
 • Det er besluttet at seilbåt ikke skal tas opp på land
 • Båtopptak er satt til 29. okt 2020 kl 1400.
 • Hengere som står på land uten godkjenning skal fjernes
 • Det er ikke anledning å ha båt eller krybber stående på land gjennom sesongen uten godkjenning fra styret.
 • Det er innløst båtplasser og de vil bli solgt snarest, de som står på listen vil bli kontaktet og listen oppdatert.
 • Som en prøveordning vil det gi tillatelse til bobilovernatting på parkeringsplass ved molo døgnpris kr 150, det vil IKKE bli tillatt å koble til strøm da det ikke er strøm nok til dette i havna. Det vil bli hengt opp skilt på bua i nord med info om dette.