Styremøte 29.04.13

Sted: Klubbhuset
Tid: 29.04.13 kl 19:00
Oppmøtte:

Ref: Ole

Jan-Atle Oa,Torill Pettersen, Jostein Storesund, Bjarne Mælen, Leif Johan Røthe, Bjørn Terje Stokkvik, Ole Totland

  • Lage innstruks til septiktank ved alarm.

  • Kraftlaget holder på å skifte en defekt stolpe på molo.

  • Det har vært dykker og inspisert havn på innsiden, vi vil få en dokumentert tilstand av molo på dvd.  

  • Oppdatert liste over båtplasser, blir gjennomgått og ser mulighet for om det kan selges nye båtplasser.
  • Det arrangeres grillkveld 31 mai kl 1800 (1900)
  • Dugnadsgjeng hadde møte  28 april, for gjennomgang hva som må utføres i løpet av sesongen. 
  • Klausen kontaktes for å kunne bruke han med traktor for løft av uteriggere for inspektion.
  • Forslag og lystbåttreff til høsten, mulig utenfor Maritim. Vurderes i løpet av kommende måneder. 
  • Sjekke dymo for merking av båter. (Jan Atle)