Trådløst internet i havnen.

Vi har nå fått trådløst internet i havnen med hastighet 10/10 Mbit/s og dette kan fritt benyttes av medlemmene. Nettverksnavn (SSID) er www.storesundbf.no og nettverksnøkkel for kryptering (WPA-PSK/TKIP) er storesundbfno

Nettverksnøkkelen må ikke deles med andre enn medlemmer av SBF.