Utbygging Perestranden 03.03.08

Representanter fra Storesund Båtforening og Karmøy kommune møttes mandag 3/3-08, der båtforeningen la fram sitt syn på utbygging av Perestanden.

En gikk gjennom de punktene som kom fram under møte med representantene fra Perestranden 18/2-08

Båtforeningen viste også til leieavtalen med Karmøy kommune ,for arealet som er tenkt brukt til ankomst til boligområdet

Dette området har Storesund Båtforening en leiekontrakt på 25 år som er uoppsigelig.

Båtforeningen foreslo å lage en rundkjøring ved utkjørselen fra Storesundsfeltet. Kommunen skulle ta opp dette med Statens veivesen for en uttalelse.

Jan-Atle Oa