Vaktinstruks

Forslag til vaktinstruks for nattevakt i havna.

Vakten starter kl 23:00 den dagen du står oppført på vaktlisten og ender kl 05:30 neste morgen.
Vakthavende skal:
  1. Gå streifrunde MINST 4 ganger pr. natt.
  2. Høflig vise bort uønskede personer fra havna.
  3. Ved innbrudd e.l. RING POLITI nr 112
  4. Kontakt båteier ved åpenbare problemer med båt/fortøyning e.l.
  5. Oppgi navn/vise legitimasjon til Securitasvakt
  6. Kvittere på vaktliste etter endt vakt.