Vedlikeholdslogg kamera og data i havnen

Etter utskifting av kameralink fra D-Link til Ubiquiti har påliteligheten til kameraene blitt dramatisk forbedret. Fra å kreve oppfølging hver uke er det nå snakk om måneder mellom hver driftsforstyrrelse. Logger likevel feil her for å samle litt historikk, både om kameradrift og andre vedlikeholdssaker på web/nett:

 

Dato Beskrivelse Årsak
25.05.2013 Kamera 1, 2 og 9 oppdaterer ikke bilder på web, restartet aktuelle kamera. Strømbrudd 20.05.2013
26.05.2013  Rabobank phishing på nettside fjernet  ?
16.09.2013  Gjentatte heng i kamera 4. Antagelig etter uværet med MYE lyn fredag 13.09.13, nedgradert og oppgradert firmware, ser ok ut.
 03.10.2013 Alle kamera «på tur».  Mulig internetfeil, endret noen passord og ting ordnet seg litt etterhvert. Kamera Molo er fremdeles ute, må ha lift for å sjekke videre.
 02.11.2013 Skiftet nettverkskabel mellom kamera og radiolink på kamera 1, 2, 3 og 4 Upålitelig forbindelse, mulig dårlig kvalitet på kabel.
 16.11.2013  Skiftet resten av nettverkskablene på cam4  Virket ok i 2 dager, mistet så kontakt med kamera.
 23.11.2013  Demontert Cam4  Etter mye prøving og feiling skal kamera tilbake til produsent for reparasjon.
 05.12.2013 Alle kamera døde  Altibox fibermodem så ok ut på lysene men var likevel dødt. Strøm av/på og det ordnet seg men bare for en halvtime eller noe sånn. Mulig uværet har laget problemer for fibernettet.
   BlueIris lagring stoppet  Restartet PC så ordnet det seg
 17.11.14  BlueIris lagring stoppet  NAS hengt seg opp med rosa disklys, restartet via WebUI, Ok
 18.11.14  BlueIris heng  Restartet BlueIris på PC, Ok