Generelt

Styremøte 09.11.22

Postet den

Klubbhuset kl 19.00 Tilstede: Sigmund, Dan Magne, Leif Johan, Jan Atle, Torill og Ole Avbud: Kristoffer Dugnad vel gjennomført av de gjøremål som var satt for året Alt er fikset etter strømkontrollen, slik at nå er anlegget i havna godkjent av el-tilsynet. Det er mottatt noe strømstøtte på drift av klubbhus. 3- 4 båtplasser blir […]

Les mer

Invitasjon til julebord 10 desember kl 1900

Postet den

Båtforeningen invitere foreningens medlemmer til julebord kr 445 pr person inkludert i prisen er julemiddag og dessert med kaffe avec Påmeldingsfrist er 25 november. På telefon 97160601 Begrenset antall, første mann til mølla.

Les mer

Styremøte 30 aug 22

Postet den

Tilstede Sigmund Lillesund, Torill Pettersen, Jan Atle Oa, Leif Johan Røthe og Alf Kristian Kvalevåg. Avbud Ole Totland Status dugnad: her er at det meste er utført noe står igjen og dugnadskomite tar et møte. Gjør opp status og får kjørt på bosset- Status kai og slipp: Her er brukt mye midler på kai totalt […]

Les mer

Båtopptak blir i uke 43

Postet den

pr dato er ikke dagen satt da det er litt avhengig av når riktig krane er ledig, det er mest sannsynlig det blir onsdag 26 eller torsdag 27 oktober. De som ønsker å ta opp båten tar kontakt med Erling Matland på telefon 90595864 Viktig at alle har krybbene til sin båt klare til opptaket […]

Les mer

Ledige Naustboder

Postet den

Klubben har ledige naustboder til disposisjon slik som båtplassen med å betale innskudd. Utgangspunktet er naustene delt opp i 4, men det kan og gjøres at 2 deler en 1/4 part som da i prinsippet blir 1/8 part. Priser og info fåes av styret. Ta kontakt med styret styret@storesundbf.no  for mer info.

Les mer

Styremøte 05.04.2022

Postet den

Sted: Klubbhuset Tid: 05.04.2022 kl 19.00 referent: Ole Totland Oppmøtte Dan Magne Gaard avbud, Alf Kristian Kvalevåg, Leif Johan Røthe, Ole Totland, Torill Pettersen. Sigmund Lillesund, Jan Atle Oa og Kristoffer Heggheim.  Ikke tilstede/forfall Dan Magne Gaard. Harry Hagenberg og Bjarne Mælen var tilstede for overlapp av oppgaver   Storesund Båtforening er pålagt å lage en […]

Les mer

Årsmøte 2021 referat 23.03.2022

Postet den

Referat fra årsmøte for 2021 Storesund Båtforening. Sted: Storesund Båtforenings lokale 23.03.2022. Fremmøtte: 10 hvorav 10 stemmeberettiget. Sak 1. Åpning og godkjenning. • Harry Hagenberg ønsket velkommen til årsmøte. • Harry Hagenberg ble valgt til møteleder, Ole Totland ble valgt til referent. • Innkalling og saksliste ble godkjent. Sak 2. Valg av medlemmer til å […]

Les mer

Årsmøte 2020 referat 23.03.2022 (2)

Postet den

Referat fra årsmøte for 2020 Storesund Båtforening. Sted: Storesund Båtforenings lokale 23.03.2022. Fremmøtte: 10 hvorav 10 stemmeberettiget. Sak 1. Åpning og godkjenning. • Harry Hagenberg ønsket velkommen til årsmøte. • Harry Hagenberg ble valgt til møteleder, Ole Totland ble valgt til referent. • Innkalling og saksliste ble godkjent. Sak 2. Valg av medlemmer til å […]

Les mer

Innkalling til Årsmøte for 2021

Postet den

Årsmøtet for 2021, er satt til onsdag 23 mars 2022 kl 19:00 SAKER: regnskap 2020 og 2021 (grunnet korona ble det ikke avholdt årsmøte for 2020) kontingent 2022 budsjett 2022 valg   Om det er noen av medlemmene som har forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet må de sendes til styret innen 16 mars 2022.  […]

Les mer