Ledige Naustboder

Postet den

Klubben har ledige naustboder til disposisjon slik som båtplassen med å betale innskudd. Utgangspunktet er naustene delt opp i 4, men det kan og gjøres at 2 deler en 1/4 part som da i prinsippet blir 1/8 part. Priser og info fåes av styret. Ta kontakt med styret styret@storesundbf.no  for mer info.

Les mer

Styremøte 05.04.2022

Postet den

Sted: Klubbhuset Tid: 05.04.2022 kl 19.00 referent: Ole Totland Oppmøtte Dan Magne Gaard avbud, Alf Kristian Kvalevåg, Leif Johan Røthe, Ole Totland, Torill Pettersen. Sigmund Lillesund, Jan Atle Oa og Kristoffer Heggheim.  Ikke tilstede/forfall Dan Magne Gaard. Harry Hagenberg og Bjarne Mælen var tilstede for overlapp av oppgaver   Storesund Båtforening er pålagt å lage en […]

Les mer

Dugnadslister for 2022 er hengt opp på klubbhuset

Postet den

DUGNADSLISTER FOR 2022  ER NÅ HENGT OPP I KLUBBHUSET. Det er hengt opp lister i klubbhuset, grunnet korona smitte så må alle som ønsker å jobbe dugnad sette seg på lyt innen 25.04.2022. Og de som har satt seg opp blir kontaktet av dugnadsansvarlige om hva de skal utføre, den enkelte vil da få en […]

Les mer

Årsmøte 2021 referat 23.03.2022

Postet den

Referat fra årsmøte for 2021 Storesund Båtforening. Sted: Storesund Båtforenings lokale 23.03.2022. Fremmøtte: 10 hvorav 10 stemmeberettiget. Sak 1. Åpning og godkjenning. • Harry Hagenberg ønsket velkommen til årsmøte. • Harry Hagenberg ble valgt til møteleder, Ole Totland ble valgt til referent. • Innkalling og saksliste ble godkjent. Sak 2. Valg av medlemmer til å […]

Les mer

Årsmøte 2020 referat 23.03.2022 (2)

Postet den

Referat fra årsmøte for 2020 Storesund Båtforening. Sted: Storesund Båtforenings lokale 23.03.2022. Fremmøtte: 10 hvorav 10 stemmeberettiget. Sak 1. Åpning og godkjenning. • Harry Hagenberg ønsket velkommen til årsmøte. • Harry Hagenberg ble valgt til møteleder, Ole Totland ble valgt til referent. • Innkalling og saksliste ble godkjent. Sak 2. Valg av medlemmer til å […]

Les mer

Innkalling til Årsmøte for 2021

Postet den

Årsmøtet for 2021, er satt til onsdag 23 mars 2022 kl 19:00 SAKER: regnskap 2020 og 2021 (grunnet korona ble det ikke avholdt årsmøte for 2020) kontingent 2022 budsjett 2022 valg   Om det er noen av medlemmene som har forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet må de sendes til styret innen 16 mars 2022.  […]

Les mer

Styremøte 23.02.2022

Postet den

Sted: Klubbhuset Tid: 23.02.2022 kl 19.00 referent: Ole Totland Oppmøtte Dan Magne Gaard, Alf Kristian Kvalevåg, Leif Johan Røthe, Ole Totland, Torill Pettersen. Bjarne Mælen, Bjørn Terje Stokkevik. Ikke tilstede/forfall Harry Hagenberg.   Styret besluttet å avholde årsmøtet for 2021 (2020) 23 mars 2022 kl 1900 på klubbhuset. Det vil bli sendt ut innkalling på […]

Les mer

Slippelister 2022 er hengt opp i klubbhuset (4)

Postet den

Slippelister for sesongen 2022 er hengt opp i klubbhuset.

Les mer

Styremøte 19.10.2021

Postet den

Sted: Klubbhuset Tid: 19.12.2021 kl 18.00 referent: Ole Totland Oppmøtte Harry Hagenberg, Alf Kristian Kvalevåg, Leif Johan Røthe, Ole Totland, Torill Pettersen. Bjarne Mælen, Bjørn Terje Stokkevik. Ikke tilstede/forfall Dan Magne Gaard.   Styret har besluttet å slå sammen generalforsamling for 2020 og 2021 i starten av 2022, det vil bli sendt ut e -post […]

Les mer

Båtopptak tirsdag 26 oktober 2021 kl 13.00

Postet den

Årets båtopptak er satt til tirsdag 26. oktober 2021 kl 1300 . Viktig at alle har krybbene til sin båt klare til opptaket starter,   Påmeldingsliste henger i klubbhuset. Opptaksansvarlig og kontaktperson er  Bjørn Terje Stokkevik tlf .: 996 05 333    

Les mer